DSR’s Orienteringssektion er en selvstændig forening, hvis formål er at arrangere orienteringsaktiviteter for at give DSR’s medlemmer aktiviteter ved siden af roning. Sektionen har en bestyrelse, som vi kalder et styre. Man melder sig ind i sektionen og betaler et beskedent kontingent. Alle kan blive medlem af sektionen og deltage i sektionens træningsaktiviteter, som fortrinsvis arrangeres fra roklubbens hytte Gåsehuset. Sektionen er fuldgyldigt medlem af Dansk Orienterings Forbund, som er en af organisationerne under Dansk Idrætsforbund. Hvis man ønsker at starte i et åbent orienteringsløb under Dansk Orienterings Forbund skal man mindst være passivt medlem af roklubben.

Der findes en god beskrivelse af hvad orienteringsløb er på "Hvad er orienteringsløb".