Vi startede fra Kgs. Lyngby Kr. Himmelfartsdag den 17. maj 2007.

 

Den 6. juli 2007 var vi i Rom.

Den 9. juli 2007 forlod vi Rom.

 

Den 11. august 2007 var vi tilbage i Kgs. Lyngby. Da havde vi cyklet nęsten 5.500 kilometer.